Regulamin biurawirtualne.info

I Postanowienia wstępne

1.1 Właścicielem serwisu biurawirtualne.info jest spółka Brandprime Sp. z o.o. 
REGON: 362486120
NIP: PL 7252094441
Łódź 90-057 ul. Henryka Sienkiewicza nr 85/87 lok. 8
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN w całości opłacony.

1.2 W skład serwisu biurawirtualne.info wchodzi Katalog firm wraz z wyszukiwarką oraz Blog branżowy. 

1.3 Oprogramowanie, teksty, materiały video, logo i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników, Klientów, Reklamodawców stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw i licencji przysługujących Właścicielowi BW.

II Definicje

2.1 BW – skrót Biurawirtualne.info
2.2 Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę
2.3 Klient – 
2.4 Reklamodawca, Partner – podmiot zlecający reklamy, współtwórca, sponsor wydarzeń i informacji
2.5 Właściciel – firma obsługująca serwis Brandprime Sp. z o.o. 
2.6 Wizytówka firmy – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania firmy, przykładowo: nazwa, adres, numer telefonu, adres www i email
2.7 Usługi reklamowe – szereg usług i działań marketingowych dostępnych w serwisie
2.8 Katalog – część serwisu z wizytówkami firm dostępna pod adresem biurawirtualne.info/
2.9 Blog – integralna część katalogu dostępna pod adresem biurawirtualne.info/blog-biura-wirtualne zawierające artykuły tematyczne
2.10 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu BW

III Katalog

3.1 Katalog jest moderowany. Każda Wizytówka niezgodna z regulaminem zostanie opisana i odesłana do nadawcy w celu naniesienia stosownych poprawek. 
3.2 Czas dodania wpisu wynosi do 48h w dni robocze (pon.- pt.) 
3.3 Wizytówka Darmowa jest dostępna dla firmy oferującej usługę Biura Wirtualnego. 
3.4 Wizytówka Premium jest dostępna dla firmy oferującej usługi tj. Biura Wirtualne, Sale Konferencyjne, Księgowość, Coworking, Usługi Prawne, Usługi informatyczne.
3.5 Wizytówka Darmowa jest zamieszczana nieodpłatnie i dożywotnio w Katalogu BW.
3.6 Wizytówka Premium jest płatna a jej aktualna cena znajduje się w cenniku pod adresem https://biurawirtualne.info/wspolpraca 
3.7 Wizytówkę Premium można wykupić na okres 6 lub 12 miesięcy.
3.8 Metody płatności i ceny opisano w punkcie 9 regulaminu.
3.9 Wizytówkę można edytować, usunąć za pośrednictwem adresu email lub z numeru telefonu zgłoszonym w formularzu w polach Dane administracyjne.

IV Formularz zgłoszeniowy “Wizytówka Darmowa”

4.1 Nazwa Firmy (pole obowiązkowe) – pełna nazwa firmy, nie stosujemy: słów kluczowych (np: biuro wirtualne warszawa centrum), wyrażeń wartościujących (np: najlepszy, jedyny, niepowtarzalny) 
4.2 Opis (pole obowiązkowe) – maksymalnie 3000 znaków ze spacjami
4.3 Kategoria (pole obowiązkowe) – ograniczenie do dwóch zdefiniowanych kategorii usług, domyślna “Biuro wirtualne” i dodatkowa: Sale Konferencyjne, Księgowość, Coworking, Usługi Prawne, Usługi informatyczne
4.4 Miasto i kod pocztowy (pole obowiązkowe) – w formacie np: Warszawa 00-001. 
4.5 Telefon – numer kontaktowy, dozwolone tylko cyfry 
4.6 Ulica / Numer budynku – np: Sienkiewicza 4/6 
4.7 Adres email – poczta e-mail, wymaga pełnej nazwy z użyciem znaku “@”
4.8 Godziny otwarcia – uzupełniamy według sugerowanego schematu lub w postaci od pon. do pt.
4.9 Galeria – dwa pliki o rozmiarze nie przekraczającym 2mb w formacie pdf, jpg, png, bmp, gif
5.0 Dane administracyjne – dane kontaktowe z których będzie możliwa aktualizacja lub usunięcie wizytówki 

V Formularz zgłoszeniowy “Wizytówka Premium”

5.1 Nazwa Firmy (pole obowiązkowe) – pełna nazwa firmy, nie stosujemy: słów kluczowych (np: biuro wirtualne warszawa centrum), wyrażeń wartościujących (np: najlepszy, jedyny, niepowtarzalny) 
5.2 Opis (pole obowiązkowe) – maksymalnie 3000 znaków ze spacjami
5.3 Kategoria (pole obowiązkowe) – ograniczenie do 6 zdefiniowanych kategorii usług, Biuro wirtualne, Sale Konferencyjne, Księgowość, Coworking, Usługi Prawne, Usługi informatyczne
5.4 Miasto i kod pocztowy (pole obowiązkowe) – w formacie np: Warszawa 00-001. 
5.5 Telefon – numer kontaktowy, dozwolone tylko cyfry 
5.6 Ulica / Numer budynku – np: Sienkiewicza 4/6 
5.7 Adres email – poczta e-mail, wymaga pełnej nazwy z użyciem znaku “@”
5.8 Adres strony internetowej – link http:// 
5.9 Google Plus – Link do profilu społecznościowego 
5.10 Instagram – Link do profilu społecznościowego 
5.11 Facebook –  Link do profilu społecznościowego 
5.12 Twitter –  Link do profilu społecznościowego 
5.13 LinkedIn –  Link do profilu społecznościowego 
5.14 Godziny otwarcia – uzupełniamy według sugerowanego schematu lub w postaci od pon. do pt.
5.15 Galeria – sześć plików o rozmiarze nie przekraczającym 2mb w formacie pdf, jpg, png, bmp, gif
5.16 Dane administracyjne – dane kontaktowe z których będzie możliwa aktualizacja lub usunięcie wizytówki 

VI Usługi reklamowe

6.1 Kampanie banerowe oraz artykuły sponsorowane o których mowa na stronie https://biurawirtualne.info/wspolpraca/ są ustalane indywidualnie po wcześniejszym kontakcie e-mail lub telefonicznie.

VII Ceny, metody płatności

7.1 Ceny Usług reklamowych i Wizytówek Premium podawane są w złotych polskich i są cenami Netto.
7.3 Po opłaceniu faktury proforma wystawiana jest faktura vat. Faktury wysyłane są na e-mail klienta. Faktura papierowa jest dodatkowo płatna 5PLN netto.
7.4 Metodą płatności jest przelew tradycyjny na numer konta  
04 1050 1461 1000 0090 3071 9836

VIII Polityka prywatności

8.1 Właściciel informuje, iż podczas korzystania z serwisu BW w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (“ciasteczka”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania BW. 

IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 Brandprime Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Katalogu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów i Użytkowników.

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Brandprime Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Katalogu.

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Katalogu Klient może zgłaszać mailowo na adres: kotakt@biurawirtualne.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Katalogu.

9.5 Brandprime Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X Postanowienia końcowe

10.1 Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualnie obowiązujący regulamin dostępny na stronie biurawirtualne.info/regulamin-biurawirtualne-info. Aktualizacja Regulaminu nie działa wstecz a Wizytówek i Usługi Reklamowe będą 

10.2 Brandprime Sp. z o.o. odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie BW.

10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Brandprime Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Brandprime Sp. z o.o.